Förslag: Ny myndighet ska utreda forskningsfusk 2017-02-22
En självständig myndighet som utreder och beslutar om misstänkt oredlighet, en möjlighet att överklaga samt en lagfäst definition av begreppet oredlighet i forskning. Det är några av förslagen som oredlighetsutredningen lägger fram i sitt betänkande. Läs mer

Hundra år av forskningssatsningar 2017-02-20
Det finns långt fler finansieringskällor för forskning idag än för 100 år sedan. När Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bildades 1917 var den ett viktigt tillskott. Idag är stiftelsen en av de största privata forskningsfinansiärerna i Europa. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt