Matematiker räknar på valsystemet 2019-05-22
Att kunna betala med kontanter eller att valsedlar inte borde plockas offentligt. Frågor som rör integritet intresserar den politiskt engagerade matematikprofessorn Svante Linusson. Nu ställer han upp i EU-valet. Läs mer

Vetenskapsrådet visar vägen framåt för forskningen 2019-05-21
Den fria forskningens betydelse för samhällets utveckling och behovet av att satsa mer på nationella infrastrukturer. Det är några av frågorna som uppmärksammas i Vetenskapsrådets vägvalsrapport som pekar ut vägen framåt för svensk forskning. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt