Mikrodatabas gör forskningen mer relevant 2018-09-19
Mikroorganismer finns överallt i vår värld och spelar en viktig roll i naturliga ekosystem. Trots detta är mycket ännu okänt, om vilka som finns och om deras funktion. Den internationella databasen Earth Microbiome Project syftar till att kartlägga dem och deras samspel med omgivningen. Läs mer

Nya roller när patienter tar plats i forskningen 2018-09-17
Internationellt är det redan ett begrepp och nu börjar brukarmedverkan bli allt vanligare i Sverige också. Men hur ska roller och inflytande fördelas när patienterna tar plats som fullvärdiga medlemmar i forskargruppen? Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt