Problemen som möter utländska doktorander 2017-01-11
Konflikter, psykisk ohälsa och ineffektivt forskningsarbete. – Kulturskillnader kan vara ett stort problem för utländska doktorander, säger Reza Salim, forskare vid Mittuniversitetet och vice ordförande i Sulfs doktorandförening, som arbetar för att förbättra situationen för internationella doktorander. Läs mer

Ge språkfrågor mer plats i forskarutbildningen 2017-01-11
Språkfrågor bör få större utrymme i forskarutbildningen och det behövs resurser för att hantera flerspråkiga miljöer vid svenska lärosäten. Det anser Megan Case, doktorand i pedagogik vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt