Förslag: Så ska lärosätena styras 2018-02-14
Ett samlat basanslag till forskning och utbildning. Separata överenskommelser mellan stat och lärosäte. Och en mindre andel extern finansiering. Det är några av huvudförslagen i Styr- och resursutredningen (STRUT) som ska lämnas till regeringen senast den 3 december. Läs mer

Preprints sprids till fler forskningsfält 2018-02-13
Att offentliggöra sin forskning som så kallade preprints, före granskning och publicering, är vardag inom vissa fält. Fenomenet – som vissa forskare uppfattar som oumbärligt och andra som onödigt eller otänkbart – sprids nu till fler områden. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt