Ge oss tydligare regler för hur man blir docent 2017-03-30
Kraven för att bli docent skiljer sig inte bara åt mellan olika lärosäten. De kan också vara olika på fakulteter vid samma universitet och forskningscentrum. Curie har träffat några unga forskare vid Uppsala universitet som önskar sig ett mer enhetligt och transparant system för att skapa bättre karriärvägar. Läs mer

Vägen till docent – stor skillnad mellan lärosätena 2017-03-28
Att bli docent är ett viktigt steg i den akademiska karriären. Men vägen dit kan se väldigt olika ut beroende på vilket lärosäte forskaren finns vid. Docenturen kan kräva vetenskapliga publikationer som motsvarar en, två eller tre avhandlingar. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt