Nästan alla med doktorsexamen får jobb 2018-06-19
Tre år efter examen är över 80 procent av de doktorsexaminerade etablerade på arbetsmarknaden. Andelen är ungefär lika stor för dem som har högskoleutbildning på grundläggande och avancerad nivå. Men doktorsexaminerade finns inom andra sektorer – oftast inom staten. Läs mer

Forskare måste delta i den politiska debatten 2018-06-18
Lagom till Almedalsveckans 50 års-jubileum slår antalet evenemang rekord. Arrangörerna räknar med över fyra tusen programpunkter och många rör demokrati och årets val. - Almedalen är en otroligt viktig plats för det demokratiska samtalet och där kan vi forskare bidra med expertkunskap, säger Kajsa Falasca Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt