Nobelpriset har en aura av excellens 2018-12-05
Nobelpriset är ett mått på framgång och symboliserar framstående forskning. När Nils Hansson forskar om excellensbegreppet inom medicinen söker han sig därför till Nobelprisarkiven på Karolinska institutet. – Det är det bästa sättet att studera excellens. Läs mer

Ben Libberton new blogger in Curie 2018-12-04
He blogs about the transition from post doc to science communicator. Ben Libberton works as a communication officer at MAX IV laboratory in Lund. In his spare time he loves cooking and travelling. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt