Forskares val gör att resultaten inte håller 2017-11-22
Rapporterna om att forskningsresultat inte går att upprepa blir allt fler. Det är ett generellt problem inom forskningen, säger Handelsprofessorn Anna Dreber Almenberg. Hon har i flera studier undersökt reproducerbarheten hos resultat publicerade i topprankade tidskrifter. Läs mer

Litterära grepp gör vetenskap mer levande 2017-11-20
Att ta hjälp av en författare och använda skönlitterära grepp kan vara ett sätt att presentera vetenskap mer levande. Det gjorde en grupp forskare i företagsekonomi när de skulle skriva en lärobok i organisationsteori – och det gav dem pris för bästa kurslitteratur 2016. Läs den sista av tre artiklar om forskarspråket. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt