Att ge tyngd åt det som ska vara lätt att ta till sig 2017-12-11
Att snabbt greppa ett större problem, hantera stora mängder text och förstå vad vetenskap innebär. Det är några förmågor som museichef Marika Hedin vid universitetsmuseet Gustavianum i Uppsala lärde sig under forskarutbildningen och som hon haft stor nytta av i karriären. Läs mer

Jämställdheten dröjer i akademin 2017-12-07
Jämställdheten ökar långsamt i forskarvärlden. Publiceringsgapet mellan män och kvinnor är lika stort som i slutet av 1960-talet och antalet kvinnor på rektorsposter har minskat sedan 2012. Vad beror det på och varför får så få kvinnor Nobelpris? Curie har pratat med Ingegerd Palmér, universitetsrektor under 17 år, och forskaren Ulf Sandström. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt