Måttet som styr forskarkarriärer 2016-09-28
Avgörande för forskares karriärer, stolt presenterat på tidskrifters hemsidor och en faktor vid anslagstilldelning. Det drygt femtioåriga måttet Journal Impact Factor – ett sätt att rangordna vetenskapliga tidskrifter utifrån hur ofta deras artiklar citeras – är idag både flitigt använt och hårt kritiserat. Speciellt när det används för att utvärdera forskning och forskare. Läs mer

Desinformation som redskap i utrikespolitiken 2016-09-22
Desinformation och konspirationsteorier sprids snabbt via sociala medier. När det gäller politik kan syftet vara att påverka vår samstämmiga bild av verkligheten. Risken är att det kan fragmentera samhället på sikt, menar forskaren Martin Kragh. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt