Öppet miniföredrag - Istället för ateism

<a href="https://play.hig.se/media/t/1_ywguxgur/24954892">Öppet miniföredrag - Istället för ateism</a>

Öppen inspelad föreläsning (14 min)

Filosofi och livsåskådning

Många människor i dag är varken troende eller engagerade ateister.
• Vilka alternativ finns för dem?
• Finns det livssyner som går bortom uppdelningen mellan religiöst och sekulärt?

Öppet miniföredrag av Peder Thalén, professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle