Öppna föreläsningar om filosofi

<a href="http://www.philosophy.su.se/om-oss/evenemang/video">Filosofi - öppna föreläsningar och föredrag</a>

Flera öppna föreläsningar vid Stockholm universitet

Filosofi - öppna föreläsningar och föredrag

Flera inspelade föreläsnignar från Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet om både aktuella och tidsoberoende ämnen som förtryckande system, dödandets etik, ansvar gentemot framtida generationer, kunskapsteori, vår kunskap om oss själva, fenoment vaghet och vad är moral egentligen?