Kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande - lärmodul med flera lärobjekt:

Artikel/Författare: Lars-Torsten Eriksson (2014)

Inspelade föreläsningar, seminarium - Ordf/Moderator: Staffan Hygge, Högskolan i Gävle:
Lars-Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle: Utan tvivel är man inte riktigt klok
Lars Ekstrand, Högskolan i Gävle: Konsten att tankeprovocera
Bo Bengtsson, Uppsala universitet: Tänka rätt eller konstruktivt? Om granskning och kritik i samhällsvetenskaperna
Anita Hussénius, Högskolan i Gävle: Långt ifrån strategiskt tänkande och personligt välbefinnande

Källkritik för Internet: Mats Brenner (2014)

Tillämpningsövningar/Författare: Lars-Torsten Eriksson och Mats Brenner

Tips på hur kommunicera "Kritiskt tänkande": Mats Brenner

<a href="https://www.penflip.com/mbrenner/kritiskt-tankande-artikel-inspelade-forelasningar-och-ovningstillampningar?invite=goyXb6Tk%E2%80%8B%20">Kritiskt tänkande - artikel, inspelade föreläsningar och tillämpningsövningar</a>

Webbsida som kan laddas hem som pdf- eller wordfil.

Kritiskt tänkande

I takt med den ökade kunskapen om hur vår hjärna fungerar har också frågan om hur vi tänker fått ny aktualitet. Kritiskt tänkande är ett centralt begrepp i den högre utbildningen och bl.a. ett kriterium vid betygsbedömning av studenters examensarbeten.

Läs artiklar om Critical thinking på engelska via tidskriftsdatabasen DOAJ.org (Directory of Open Access Journals).

Läs böcker om Critical thinking i e-boksdatabasen DOAB.org (Directory of Open access Books). 

Om kritiskt tänkande i undervisning och vilka förmågor som krävs för kritiskt tänkande finns på en wiki-webbsida från Uppsala universitet, avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (2009).

Organisationen Criticalthinking.org har flera inspelade föreläsningar på YouTube.

<a href="http://www.opensnh.se/files/original/0125cd919bc9f06f092c2cf1eae28df3.pdf">Kritiskt tänkande - en introduktion</a>

Öppnas i Acrobat Reader för att kunna lyssna på ljudet!

En kort introduktion till ämnet kritiskt tänkande av Professor Lars Torsten Eriksson vid Högskolan i Gävle. L-T Eriksson har skrivit flera metodböcker och bl a böcker om kritiskt tänkande. Bildspel med ljud, cirka 20 min.