Frågvis om filosofi - problembaserade studieuppgifter

<a href="https://www.penflip.com/mbrenner/fragvis-om-filosofi">Frågvis om filosofi - problembaserade studieuppgifter</a>

Flera studieuppgifter att använda själv eller i akademisk kurs

Studieuppgifter för självstudier eller för ett kursmoment

Studieuppgifter, problembaserade kring ämnet Filosofi. Kan användas i en introduktionskurs eller metodkurs där vetenskapliga begrepp, filosofi eller kunskapssociologi ingår.

 

Frågvis om filosofi - problembaserade studieuppgifter