Grundläggande introduktion till Filosofi

<a href="http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/filosofi/index.shtml">Grundläggande introduktion till filosofi</a>

Grundläggande kursmaterial som ger introduktion till filosofi

Introduktion till ämnet filosofi, filosofiska intriktningar och filosofer

Kursmaterialet innehåller fyra olika kurser för gymnasiet. FILOSOFINS KURSER:

1. Introduktion i filosofiskt tänkande (FI 1)

2. Filosofisk etik (FI 2) -

3. Kunskap och verklighet i filosofin (FI 3)

4. Samhällsfilosofi (FI 4)

Det filosofiska tänkandet gäller hela verkligheten, det gestaltar världens mångfald och människans verksamhet i den. Filosofins särdrag ligger i dess sätt att strukturera problemen begreppsligt, rationellt och i diskuterande form. Studierna i filosofi i gymnasiet skall stödja elevernas individuella utveckling och främja den allmänna förmågan till inlärning och reflektion som behövs i ett föränderligt och komplext samhälle. De temaområden som studeras i filosofin är nödvändiga för att man skall förstå kulturarvet och den nutida kulturen. 

Du kan även läsa igenom det helt öppna kursmaterial Filosofi A och Filosofi B via e-akademin (Gymnasienivå) som grundläggande introduktion till ämnet filosofi (pdf-filer)

Karlstads universitet har även flera akademiska öppna föreläsningar som kring ämnet filosofi, ekofilosofi.

På engelska så finns lätttillgängligt öppna inspelade föreläsningar som podcast "For beginners", gå till A Romp Through Philosophy for Complete Beginners.

Det finns många filosofer att läsa om och många begrepp, termer och definitioner...här har vi bara listat en del för dig att läsa vidare om:

FILOSOFER

Platon, Wittgenstein, Thomas Hobbes, Karl Marx, Max Weber, George Berkeley, Decartes, Socrates, John Locke, David Hume, Jean-Jaque Rousseau, Friedrich Hegel, George Henrik von Wright, Freidrich Nietzsche, Aristoteles, Thomas av Aquino, Ludwig Wittgenstein, Gottfried Wilhelm Leibniz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Stuart Mill, Jeremy Bentham

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH FRÅGOR

Vad är sanning? Vad är verkligt?  Vad är en människa?  Vad är skönhet? Hur skall vi leva? Vad kan man veta med säkerhet? Hur uppkommer kunskap? Vad innebär det att veta något?              

ORD OCH BEGREPP

Ontologi, Sanning, Materialism, Idealism, Dualism, Individen, Samhället, Staten, Allmänna viljan, Dialektik, Det sanna, det rätta och det goda, Pragmatiska sanningsteorin, Den goda gärningen