Artiklar, böcker och tidskrifter om hållbar ekonomi

Utsökning i Libris (libris.kb.se) om hållbar ekonomi.

Utsökning av fritt tillgänglig litteratur i Libris (libris.kb.se) om hållbar ekonomi.

Utsökning i Discovery (hig.se > biblioteket) om hållbar ekonomi.

 

Forskning om hållbar ekonomi vid Hållbarhetsforum vid Lunds universitet, gå till: http://www.hallbarhet.lu.se/forskning/hallbar-ekonomi/forskningsnyheter-om-hallbar-ekonomi

 

Hand- och metodbok om lokal ekonomi

Lokal ekonomisk analys (LEA) Metodbok: http://www.friametoder.se/wp-content/uploads/2011/04/metodbok_lea.pdf

 

Handbok i lokal finansiering: http://www.friametoder.se/wp-content/uploads/2011/07/Handbok-i-lokal-finansiering_lätt2.pdf

 

Hela Sverige ska leva

Litteratur från Hela Sverige ska leva: http://www.helasverige.se/kansli/vad-vi-goer/vaara-skrifter/