Definitioner av ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet - som begrepp

Hållbar utveckling enligt NE.se:

Gå till: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A5llbar-utveckling

 

Den kanske största skillnaden i uttolkning av vad en enskild hållbarhetsdimension innebär står att finna i ekonomisk hållbarhet där det finns två fundamentalt olika definitioner. På en webbsida hos KTH.se så finns flera definitioner av ekonomisk hållbarhet som begrepp.

Gå till: https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976