Föreläsningar om Hållbar ekonomi

Inspelad föreläsning: Vad är hållbar ekonomi, vad är det och vad ska det vara bra för?

Föreläsningen utmanar den traditionella synen på ekonomiskt aktivitet och ger förslag på hur nya tankar om hållbart samhälle kan utvecklas. För att skapa ett hållbart samhället behöver sättet att förhålla sig till mänskliga aktiviteter förändras. Det ställer krav på att alla tänker om och anpassar sig till de krav som ställs för hållbar utveckling genom att utveckla nya lösningar - inte minst företag. 

Föreläsare: Professor Arne Fagerström, vid Högskolan i Gävle

Kompletterande material till föreläsningen, att ladda hem som pdf-filer här! 
Bildspel Föreläsningens (PowerPoint-)bilder

Artikel: Accounting and Auditing of Sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA)

A Good Life for All - Essays on Sustainabibllity Celebrating 60 years of making Life Better Artikel: Sustainable enterprise theory: A good life for all

Artikel i Balans 2016, nr1: Redovisning av hållbart förädlingsvärde

Artikel i Balans 2016, nr2: Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision

Artikel i Balans 2016, nr3: Reflektioner kring hållbarhetsredovisningspostulat och syftet med hållbarhetsredovisning

<a href="https://play.hig.se/media/t/0_u8owtt1o">Inspelad f&ouml;rel&auml;sning: Vad &auml;r h&aring;llbar ekonomi, vad &auml;r det och vad ska det vara bra f&ouml;r?</a>

Föreläsning: 42 min

Inspelad föreläsning: Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld

Förhållandet mellan etik och ekonomi handlar om värdeuppfattningar. Föreläsningen diskuterar och problematiserar några värdeuppfattningar och deras betydelse för synen på ekonomi. Kvantitativt och kvalitativt grundade värdeuppfattningar lyfts upp. Även begreppet "hållbar värld" diskuteras och problematiseras. Vad menar vi egentligen med "hållbar värld"? Har alla en värld? "Värde", "ekonomi" och "värld" kan läsas i ljuset av kulturella förståelsemönster. Vilka kulturella förståelsemönster bestämmer vår syn på ekonomi och hållbarhet och vilka alternativ finns idag? Vad hnänder i politisk filiosofi idag? Politiken borde vara överordnad ekonomin men idag verkar det omvända förhållandet råda mellan dessa två.

Föreläsare: Jari Ristiniemi, vid Högskolan i Gävle

<a href="https://play.hig.se/media/t/0_ern82q5o">Inspelad f&ouml;rel&auml;sning: Etik och ekonomi. Handlingsstrategier f&ouml;r en h&aring;llbar v&auml;rld</a>

Föreläsning: 82 min