Fair Finance Guide

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar.

Genom en internationell metod kartlägges vilka krav de sju största och de två alternativa bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. 

Gå till: Fair Finance Guide  eller gå till http://fairfinanceguide.se/

Fair Finance Guide finansieras med stöd från Sida.se.

Fair Finance Guide