TV- och radioprogram från Utbildningsradion (UR) - om Hållbar ekonomi

Om UR Samtiden - Hållbar ekonomi

Finanskrisen 2007-2008 har visat nya systemrisker på den finansiella marknaden. Det har skapat osäkerhet och framförallt påbörjat diskussioner om hur det ska skapas nya säkrare planer för det ekonomiska systemet. Experter och regeringar frågar sig hur man kan garantera ett hållbart ekonomiskt system som återhämtar sig och en hållbar ekonomisk tillväxt. Under två dagar samlades professorer och regeringsrepresentanter från många länder för att dela med sig av sina teorier och erfarenheter. Seminariet "Towards a sustainable financial system" spelades in 12-13 september 2013. Arrangör: Global utmaning.

Gå till: http://urskola.se/Produkter/179356-UR-Samtiden-Hallbar-ekonomi-Den-ultimata-bankstrukturen

TV- och radioprogram från Utbildningsradion (UR) - om Hållbar ekonomi