Hållbar utveckling (TEMA 2014)

ADDTHIS

Tema Hållbar utveckling innehåller öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram m m.

Du som student och lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt kursmaterial.

Bibliotekarier kan komplettera sina ämnesguider och internetresurser för flera ämnesområden.

Hoppas du får nytta av alla öppna lärresurser.

Medverkande

Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Utbildningsradion (UR), Forskning.se, Sveriges Radio (SR) Vetenskapsredaktionen, Uppsala universitet, BTH, IVL, DOAB/OAPEN Foundation, Afrikagrupperna, groundWork (SA)