Strategier för hållbar utveckling

<a href="http://tuba.bth.se/lo/Strategier_hallbar_utveckling/index.asp#">Strategier för hållbar utveckling - tre (3) inspelade föreläsningar</a>

Del 1: 56 min

Del 2: 120 min

Del 3: 112 min

Strategier för hållbar utveckling - tre (3) inspelade föreläsningar

Tre inspelade föreläsningar om utmaningar, strategier och begreppet PSS - hållbar produktioninnovation. Föreläsningarna är från Blekinge Tekniska Högskola, bth.se.

Del 1 Introduktion- hållbarhetsutmaningen. Med Cecilia Bratt: En introducerande föreläsning som ger en övergripande bild av den globala hållbarhetsutmaning vi står inför och om hur vi behöver ta oss an denna utmaning.

Del 2 Termodynamiska grunder för hållbarhet. Med Göran Broman: Termodynamiska grunder för förståelse och hantering av hållbarhetsutmaningen.

Del 3 Hållbar produkt (PSS) Innovation. Med Göran Broman: Grunderna inom hållbar produktinnovation. (Vi ber om ursäkt för ljudstörningar de första minuterna)

 

Här finns fler inspelade föreläsningar från BTH omkring Hållbar utveckling.

 

Här finns flera inspelade föreläsningar från Karlstads universitet (KAU) omkring Hållbar utveckling.

 

Här finns flera inspelade föreläsningar från Uppsala universtiet (UU) omkring Hållbar utveckling.

 

Här finns flera inspelade föreläsningar samlade hos Göteborgs universtiet (GU), Handelshögskolan omkring Hållbar utveckling.

Vid Göteborgs universitet finns  även Kenneth Hermele vid Inst. för globala studier - som forskar kring s k Grön ekonomi. Det finns intressant forskningsrapporter kring Grön ekonomi vid Financialisation, Economy, Society & Sustainable Development.