Resfria möten - en studie, handbok och instuderingsuppgifter

<a href="http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:724163/FULLTEXT01.pdf">Förändrade resemönster i Gävleborgs län (en studie kring resfria möten)</a>

Författare: Evers, Erik (2014) PDF-fil, 79 sid.

Förändrade resmönster och resfria möten

Erik Evers studie är intressent ur perspektivet hållbar utveckling. Den heter "Förändrade resemönster i Gävleborgs län: En sammanställning av kostnader och klimatpåverkan vid tjänsteresor samt analys av sociala effekter vid ett skifte mot videokonferens i en organisation.

Du kan läsa, ladda hem och även göra våra studieuppgifter som har skapats i samverkan med författaren av studien.

Studien och handboken från Lunds universitet kan användas både som självstudiematerial, eller som en kursmudul i en kurs kring hållbar utveckling.

 

Läs mer och fördjupa dina kunskaper: Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten

 

Frågeställningar och självstudiefrågor till studien;

Förändrade resemönster i Gävleborgs län
1. Hur skulle du beskriva energi- och förnyelsebartdirektiven?
2. Om utsläppen fortsätter likt nuvarande trend, vilken temperaturökning kan vi då förvänta oss globalt över Jorden?
3. I Kina är det i nuläget bättre att driva sin bil framåt av bensin snarare än el. Hur kommer det sig?
4. Varför bör vi välja tåg i större usträckning när resor ska genomföras?
5. Vilka problem kan du se vid ett införande av mer virtuella möten?
6. Vilka effekter kan du förvänta dig av ett införande av virtuella möten?
7. Varför är fysiska möten bättre än virtuella vid kreativa möten?
8. Vid vilka möten är det möjligt att skifta från fysiska till virtuella möten?
9. Vad skiljer kommunikation via ett fysikt möte relativt ett virtuellt?
10. Går det att byta alla möten från fysiska till virtuella? Varför/varför inte?
11. Vilken typ av problem ställs du inför när du ska jämföra olika fordon och resvägar?
12. Ordet kontext sägs ha stor betydelse för hur en dialog fungerar. Vad innebär det och hur påverkas två individer av att befinna sig i olika kontext?
13. Vid vilka fordon kan du tänka dig att arbeta samtidigt som du reser? Vad tycker du påverkar?
14. Det är många som arbetar för att göra våra samhällen mer hållbara. Vad skulle du kunna tänka dig att göra när det gäller att resa och mötas?

 

Överkurs:

a) Gå till Handboken "Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten". REF: https://lup.lub.lu.se/search/publication/4530513

Gå igenom de 14 olika indikatorerna - vilka är viktigast? Gärna i ett avgränsat ämne, relaterat till instuderingsfrågorna här ovan eller kopplat till ett uppsatsarbete du har på gång.

b) Tipsa/bjud in en studiekollega eller kompis att även svara på instuderingsfrågorna eller gå igenom handboken för mäta/utvärdera resfria möten. Kommer ni fram till samma "svar"? Ha gärna ett kort e-möte med webbkonferenssystem typ Adobe Connect eller Skype - för att prova på att diskutera och jämföra era resultat/tolkningar.

Reflektion:

Vilka möjligheter har du själv/din organisation/ditt företag att använda distansöverbryggande tekniska lösningar istället för att resa konventioellt med bil, tåg eller flyg - för studier/kompetensutveckling eller delta i arbetsmöten?

Tänk igenom frågor ovan och diskutera gärna svaren med dina studentkollegor eller arbetskollegor.

 

Aktion:

Berätta kort vad du gjort - skriv ned och sänd till någon du känner:
Hur gör ni nu på er arbetsplats, skola och organisation, nuläget?
Har du andra förslag på hur du som student eller arbetskollega kan använda dessa e-mötessystem på din fritid, i ditt arbete eller i dina studier?