Environmental Geography - studiegudie, bildspel och quiz/onlinetest

Quiz/online-test med 18 frågor 

Ett quiz/online-test med 18 frågor om Environmental Geography and Sustainable Development (miljökunskap) - quiz/onlinetest. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=ccdfc2377a504cb8bf18b146abf85d3a">Frågor om Environmental Geography and Sustainable Development (miljökunskap) - quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest, tar ca 15-20 min.

Kursmoduler - studiegudie och bildspel om Environmental Geography (miljökunskap)

 

Fyra (4) bildspel som behandlar följande ämnesområden:

  1. Vattenresurser och utsläpp
  2. Energiresurser
  3. Mänsklig påverkan på jord och mark
  4. Ekosystem, urbana ekosystem, hållbar utveckling, biologisk mångfald m m

 

En (1) samlad studiegudie / Kompendium

Denna kompletterar informationen i bildspelen och har mer fylligare beskrivningar om samma ämnesområden som nämns ovan. Ett kompendium med utökade beskrivningar kring ämnen som de fyra (4) bildspelen innehåller, på 37 sidor.

 

Allt material har ingått i en akademisk kurs på 7,5hp kring Enviromental Geography - som även nu går på Högskolan i Gävle.

 

<a href="https://hig.box.com/s/fzne4h9xjbbunqmqunbh">Environmental Geography (miljökunskap) - Bildspel, studieguide, instuderingsfrågor och rättningsguide</a>

Fyra (4) bildspel med över 100 bilder

En (1) samlad studieguide/kompendium som kompletterar bildspelen