The Baltic University Programme OnLine Library - om hållbar utveckling

<a href="http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library">The Baltic University Programme OnLine Library - om hållbar utveckling</a>

Webbplats för BUP, Online Library

The Baltic University Programme OnLine Library - Digitalt öppet forsknings- och kursmaterial om hållbar utveckling

 

The Baltic University Programme OnLine Library - är en webbplats med flera utbildningsresurser omkring  hållbar utveckling. Resurserna är fria att använda och är ofta i pdf-filer som går att ladda hem fritt. Det finns även filmer, publicerationer, e-böcker och två e-kurser - en kurs om Sustainable Development och en om Sustainable Water Management.

Om du har tid att fördjupa dig vidare kring t ex förnybar energi och aktuell forskning om detta ämne gå till temasida på Forskning.se - Förnybar energi. 

På webbplatsen Forskning.se så kan du även söka på t ex Hållbar utveckling för att få aktuell forkning kring detta ämne.

Om du är intresserad av utbildning omkring ämnet hållbar utveckling gå gärna till webbplatsen SWEDESD (Swedish International Centre of Education for
Sustainable Development) vid Uppsala universitet - här finns även öppna online-kurser (s k MOOC) kring Sustainable Development och här finns flera kostnadsfria publikationer.

The Baltic University Programme OnLine Library - om hållbar utveckling