groundWork - för hållbar samhällsutveckling i praktiken

                       Intervju med Bobby Peek groundWork

                                  Filmen spelades in i juni, 2014 vid Högskolan i Gävle.

 

 

 

 

 

 

groundWork är en miljöorganisation i Sydafrika som stödjer kampen mot miljöförstörelse och för bättre levnasförhållanden och arbetsvillkor i Sydafrika. Filmen är en kort intervju med Bobby Peek om organisationen arbete, om kolberoendet och vad hållbar utveckling betyder i just Sydafrika. Han berättar hur de stödjer invånarnas kamp mot förstörelse av vatten och luft, för bättre levnadsförhållanden och arbetsvillkor, klimat-smarta jobb och återvinning av avfall. Bobby Peek har även jobbat åt University of KwaZuluNatal i Pietersmaritzburg / Durban.

Läs mer om groundWork (pdf-fil), kontaktadresser, ett material framtaget inför Klimatriksdagen 2014 med pressmeddelande och information om en ny rapport.

 

Instuderings- och diskussionsfrågor:

Instuderingsfrågor till videofilm om miljöorgansationen groundWork i Sydafrika.
Intervju med dess ledare Bobby Peek på Högskolan i Gävle 10 juni 2014.

Fundera på och diskutera groundWorks och Bobby Peeks syn på följande frågeställningar.

1)    En hållbar utveckling i Sydafrika ekologiskt, ekonomiskt och socialt kräver en rättvis fördelning av nytta och olägenheter vid produktion och levnadsförhållanden efter apartheid.

Möjligheter för olika samhällsgrupper och intressen att påverka lagstiftning, ministerier och producentföretag för en hälsosam och resurseffektiv utveckling av miljön, lokalt och globalt.

2)    Kolets roll i Sydafrikas näringsliv och innevånarnas vardag. Kolets funktion i samhällsekonomin; utvinning och hantering som skapare av arbetstillfällen och ekonomisk vinst; för vilka grupper? Olika skaderisker som uppstår under produktion och användning av kol för hälsan i form av arbetsförhållanden och lokal livsmiljö.

3)    Återvinning av avfall för resursbevarande, ren livsmiljö och ett levnadsdugligt framtida klimat.

Under apartheidsystemet skapade stadsplaneringen en rasistisk uppdelning av städer och samhällen där fattiga svartas bostäder kom att ligga nära förorenande producentverksamheter med giftiga avfallsdumpar och reningsverk. Det har medfört akuta luft– och vattenföroreningar och negativ klimatpåverkan på längre sikt. groundWork stödjer nu de arbetare och boende som berörs och kämpar för att försvara sin livsmiljö mot mäktiga inhemska och internationella företagsintressen. Ett sätt att göra det på är att organisationen hjälper personer som traditionellt livnärt sig på att leta avfall på soptippar att bilda ett nationellt fackförbund med lokala kooperativ och samverka med olika kommuner för att uppföra återvinningstationer. Där kan sopletarna få en hälsosammare arbetsmiljö, en säkrare inkomst och hjälp med avsättningen av sorterade avfallsprodukter.

 

Frågorna på svenska skapade av Ove Ericsson, Afrikagrupperna och lärare/forskare vid Högskolan i Gävle

 

Instuderings- och diskussionsfrågor på engelska:

  1.  Bobby Peak from groundWork speaks about environmental justice. This expression has become more common in the environmental debates, especially in Southern Africa In Sweden sustainable development is a more common expression when discussing environmental challenges. They both include economical, social end environmental aspects but differ allot in their focus area. Analyse environmental justice and compare it to sustainable development, what are the main differences? What might be the main reason why Southern Africa wants to add it as a counter part to sustainable development into the debate?

  2.  In the Interview Bobby Peak speaks about how the constitution states that businesses must comply to sustainable development in the area which they operate. This is often not the case and constitutional environmental laws lack implementation. What institutional problems might cause this lack of implementation. What actors contribute and how to the lack of implementation of environmental laws on a policy and practical level.

  3. groundWork talks about environmental racism and how common it is in South Africa. Environmental racism is closely linked environmental feminism which are both quite new theories in the field of environmental science. Analyse Eco feminism  more closely, how is it linked  to environmental racism in South Africa? What perspectives and inputs as a theory does it  add to the discipline of environmental science? Give specific examples of how women in South Africa might be more or less affected by for instance climate change or other environmental hazards?

4. groundWork has chosen to work on a local level, for example  with waste pickers. It is common for civil society in Southern Africa to work on a local level. In the neighboring country Namibia the government early after independence started to include communities in the work of natural preservation and wildlife. With global meetings failing to meet consensus on environmental legislation and standards the local prospective becomes more important.What role does the local perspective and method have on a global level? give examples where local initiatives has spread and been successful on a semi-global to global level.


Fördjupningsfråga:

In the interview Bobby Peak talks about food sovereignty. In South Africa several organisations speaks about the importance of organic farming to be able to reach a state of food sovereignty. How does food sovereignty differ from food security? Much research has been done on the African continent on what benefits organic farming can have on both food sovereignty and food security. What are the benefits and what might be the risks with organic farming as a solution to reach food security or food sovereignty? Could a transition to organic farming produce different results in Europe compared to Africa, and why?


Frågorna på engelska skapade av: Johan Brattström, Programme officer Namibia/South Africa (2014), Afrikagrupperna.