Sociala perspektiv på hållbar utveckling

”Du sköna (o)hållbara värld" - Podcast

Sarah Ljungquist, universitetslektor på Högskolan i Gävle. Genus-, klass- och etnicitetsperspektiv på sambanden mellan social och ekologisk hållbarhet.

Föreläsningen tar upp "Social hållbarhet", "genus, klass och etnicitet",  "ekologiska fotavtryck", "social och ekologisk hållbarhet".

 

<a href="https://hig.box.com/s/z70hs6hdh1bntkcmywpd">Du sköna (o)hållbara värld - podcast</a>

Podcast, 44:48 min.

Sociala perspektiv på hållbar utveckling