Klimatkontot - webbaserat verktyg för yrkesverksamma

<a href="http://www.klimatkontot.se/">Klimatkontot - webbaserat verktyg för yrkesverksamma</a>

Interaktiv lärresurs - Klimatkontot beräknar dina personliga utsläpp av växthusgaser uppdelade i fyra områden som du kommer åt genom att klicka på någon av de fyra första flikarna.

Klimatkontot - se din klimatpåverkan

 Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet (www.ivl.se) inom ett gemensamt projekt tillsammans med Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, E.ON, Skanska, Stockholms stad, Göteborgs stad, Umeå kommun, Svenska Kyrkan, Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Naturskyddsföreningen. Det är en utveckling av de tidigare klimatkalkylatorerna Klimatlöftet och IVL:s klimatkalkylator.

Genom att ge information och möjligheten att beräkna utsläpp av växthusgaser fungerar Klimatkontot som ett verktyg i arbetet med att minska klimatpåverkan från individens konsumtion. Som användare har du möjlighet att snabbt få en indikation om hur du ligger jämfört med medelsvensken och en hållbar nivå. Du kan också hitta mer grundlig information såsom tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser. För mer detaljerad information om hur beräkningarna görs, se Klimatkontot Metod (pdf) 

På www.klimatkontot.se hittar du grundversionen av Klimatkontot. Förutom denna version finns några anpassade versioner där utseende, funktioner och beräkningar skiljer sig något åt. Av logotyp i sidfoten framgår vilken version som visas. Klimatkontot finns tillgängligt på båda svenska och engelska men underliggande data, beräkningar och antaganden bygger på svenska förhållanden.

Frågor och övriga synpunkter på Klimatkontot kan skickas till klimatkontot[at]ivl.se.

 

 

 

Här har du andra webbaserade verktyg och guider för aktivt miljöarbete via IVL.