Civilkurage & mänskliga rättigheter - demokratiska utmaningar