International Law - United Nations Audiovisual Libray

International Law - United Nations Audiovisual Libray (klicka här och gå till videolektioner)

 

Lecuture series (videolektioner) om mänskliga rättigheter (Human Rights).

25 videolektioner på engelska (och på franska) om olika aspekter kring juridik och mänskliga rättigheter. 

Copyright © United Nations, 2016. All Rights Reserved.

Ref: http://legal.un.org/avl/ls/humanrights.html