Introduktion till mänskliga rättigheter - öppen webbutbildning

<a href="http://mrutbildning.se/?page_id=2672">Introduktion till mänskliga rättigheter - öppen webbutbildning</a>

Webbutbildning i självstudietakt.

Grundläggande webbutbildning inom MR

Utbildningen innhåller tre kapitel med olika avsnitt.

 

 

Påbörja din utbildning

 

 

 

 

Den ger kunskap om:

  • varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet
  • vad mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga
  • hur de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten

Förhoppningen är att utbildningen som helhet ska stimulera till fortsatt lärande och reflektion i dessa viktiga och ständigt aktuella frågor. Välkommen med dina tankar och synpunkter på
utbildningen.

SKL och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen  i samverkan. Den kommer att utvecklas under hösten 2016. Välkommen med dina tankar och synpunkter.

Se en kort introduktion till mänskliga rättigheter med Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister och Lena Micko, SKL:s ordförande. Se denna korta introduktionsfilm (2:49 min) om utbildningens innehåll här: https://youtu.be/6cef1LEGprc