Mänskliga rättigheter online - Utrikespolitiska institutet

Mänskliga rättigheter online - inspelad föreläsning

En föreläsning från Utrikespolitiska institutet, se den här (klicka här!)

Här kan du se Marcin de Kaminski, Internetninja på Sida, föreläsa om hur Sida arbetar för mänskliga rättigheter i den digitala världen. Föreläsningen hölls under en gymnasiedag på UI.

Längd 00:29:47

Ref: http://www.ui.se/play/#Xx805Czh-mlDHS0rh_O-Hw