Skyddar mänskliga rättigheter mot rasism?

Föreläsning:

Skyddar mänskliga rättigheter mot rasism?

De mänskliga rättigheterna ska skydda alla människors värdighet och det på lika villkor. Rasism i dess olika former är de mänskliga rättigheternas raka motsats – den delar människor och legitimerar olika behandling och orättvisor.

Rasism har många former och byter ofta skepnad för att passa i olika kontexter. Inte heller är de kulturer som värdesätter de mänskliga rättigheterna immuna mot rasism. Ibland används till och med människorättspråket för att legitimera att vissa grupper och individer rasifieras – pekas ut som annorlunda och ”sämre”. Hur är detta möjligt? Hur kan en sådan rasifiering motarbetas? Hur skyddar vi de mänskliga rättigheterna från att urarta i ännu en form av dominant och imperialistisk ideologi? Dessa frågor diskuteras under panelen ”Skyddar mänskliga rättigheter mot rasism?"

Kontaktperson
Karin Folcker, Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet

Uppdaterad
2 juli 2015

Längd
01:00:05

 

 

Ref: https://media.medfarm.uu.se/play/video/5094

© 2016 Uppsala universitet, MedfarmDoIT