TV- och radioprogram - Utbildningsradion (UR)

UR-program om Mänskliga rättigheter

UR via urskola.se har 61 program (både radio- och TV-program) om ämnesområdet "Mänskliga rättigheter".

Gå till urskola.se "Mänskliga rättigheter"

 

Axplock av program:

Radioprogram - om rättslös, papperslös, statslös, yttrandefrihet, religionsfrihet, brottsoffer

TV-program - ett 20-tal inspelade föreläsningar från UR SAMTIDEN