Inomhusmiljö och hälsa

ADDTHIS

Tema Kompetens för inomhusmiljö och hälsa innehåller öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, handböcker/e-böcker, webbsidor, TV- och radioprogram m m.

Du som student och lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt kursmaterial.

Bibliotekarier kan komplettera sina ämnesguider och internetresurser för flera ämnesområden.

Innehållet i temasidan harCreative Commons-licens som ger dig rätten att fritt använda och kopiera (med hänvisning till källan): Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Hoppas du får nytta av alla öppna lärresurser!

Medverkande

Umeå universitet, Yrkeshögskolan Novia (Finland), Intereg Botnica-Atlantica, Länsstyrelsen Västerbotten, Österbottens förbund (Finland), Region Västerbotten, UR, Högskolan i Gävle, Mittuniversitet