Föreläsningsfilmer - inomhusmiljö och hälsa

Inspelade föreläsningar: videofilmer i utbildningssyfte och bildpresentationer från föredrag

 

 

Byggnadsrelaterad ohälsa

Vad är ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa? Symtom? Hur vanligt är det? Samsjuklighet? Några av de frågor...

 

 

 

Kemisk intolerans

Vad är kemisk intolerans är? Vad kan orsaka kemisk intolerans? Några av de frågor du får svar på.

 

Nya lösningar på byggnadsrelaterad ohälsa

WEBINAIR Den 11 februari 2014 arrangerade KOMIN i samverkan med TEMA projektet och Miljösamverkan Västerbotten...

 

 

 

 

Ventilation är viktigt!

WEBINAIR Kunskap om hur olika ventilationssystem fungerar, hur brister i ventilationen påverkar inomhusmiljön...

Föreläsningsfilmer - inomhusmiljö och hälsa