Frågor och svar - inomhusmiljö och hälsa

Sök bland frågor och svar

Här hittar du aktuella svar på frågor som sänts in till KOMIN redaktionen. Svaren kommer från redaktionen vid KOMIN i samarbete med andra sakkunniga i vårt nätverk. Här hittar du aktuella svar på frågor som sänts in till KOMIN redaktionen (2010-2015):

Svaren kommer från redaktionen vid KOMIN i samarbete med andra sakkunniga i vårt nätverk.

Fuktig betong

Varför är det viktigt att man låter betong torka ordentligt i byggskedet?

Material som kommer i kontakt med fuktig betong kan skadas. Skadorna kan yttra sig som mögel eller röta, att golvmattor släpper från underlaget och som ökade emissioner av organiska föreningar till inomhusluften. Skadorna beror i hög grad på att från fuktig betong frigör natriumhydroxid och kaliumhydroxid som gör betongytans miljö alkalisk (högt pH värde). Förtvålning av golvlim är t.ex. ett vanligt problem. En kemisk reaktion i golvlimmet pga den alkaliska milön orsakar emissioner av organiska föreningar till inomhusluften, bl.a. 2-etyl-1-hexanol och 1-butanol, som orsakar lukt och kan orsaka irritation. Andra olägenheter i samband med för fuktig betong är ammoniak, som kan avges från vissa avjämningsmassor, t.ex. flytspackel. Ammoniak känns igen på sin stickande lukt.

Varför ska man inte sätta golvmattor på vått betonggolv?

Det finns då en risk för kemisk nedbrytning av golvbeläggningen på grund av att betongen innehåller alkaisk fukt. I samband med nedbrytningen emitteras en stor mängd olika kemiska ämnen till rumsluften och ger upphov till dålig luftkvalitet.

 Vad händer om man sätter golvmattor på vått betonggolv?

Vatten i cementbaserade konstruktioner finns på grund av limfukt, byggfukt, vattenskador och tillskjutande fukt, t.ex. markfukt i platta på mark. Fukt i betong får höga pH-värden d.v.s. fukten blir alkalisk. Om betongen inte fått torka ut tillräckligt stängs fukten in under täta golvmaterial . Alla PVC-mattor innehåller mjukgörare (ftalater) för att ge materialet önskade egenskaper. Vid kontakt med alkalisk fukt bryts bl.a. mjukgörare och lim ned.

 Vilka ämnen kan uppstå?

När den alkaliska fukten från betong bryter ned mjukgörare i golvmattor och lim bildas 2-Etylhexanol och 1-Butanol. Dessa två föroreningar och andra ämnen kan avges till rumsluften genom golvbeläggningen eller vandra ner i betongen och lagras där under lång tid.

Här vi människor blivit känsligare

Jag har hört att en del av de hälsobesvär som man sammankopplar med byggnader inte beror på att vi bygger sämre utan att det beror på att vi människor har blivit känsligare. Stämmer det?

Det kan finnas ett visst fog för det du skriver. Personer som har en allergi i luftvägar och ögon kan vara känsligare för inneluftens kvalitet och andelen överkänsliga/allergiska personer har ökat påtagligt sedan 1960-talet.

En annan faktor som kan bidra till att flera personer upplever problem med inneluftens kvalitet är att de flesta av oss numera arbetar inomhus. I västvärlden beräknar man att vi i snitt vistas inomhus cirka 90 % av tiden.

Kan man kräva av sin arbetsgivare att man ska byta lokal

Hur stort ansvar har min arbetsgivare för att jag ska kunna vistas i de lokaler som är kopplat till mitt arbete. Jag klarar bra av att vara på mitt kontor men vissa av de lokaler som jag vistas i känner jag av hosta, torra ögon och blir mycket trött.

Borde jag kräva att inte behöva vara i dessa lokaler eller vad kan jag göra för att klara av dem bättre?

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att de anställda har lokaler att arbeta i som inte framkallar ohälsa. Ansvarsfrågan är alltså klar.

Den andra frågan om du borde kräva att slippa vara i lokalen som ger symtom är en rimlighetsfråga. Om du är ansluten till en företagshälsovård bör du diskutera den frågan med dem. Du kan även diskutera frågan om lämpliga åtgärder med dem.

 

Kan trötthet bero på dålig inomhusmiljö

Om jag har barn hemma som jag upplever är mycket trötta och sjuka kan det då bero på inomhusmiljön. Under sommaren var vi på semester en längre tid och sov borta och barnen mådde mycket bättre. Vad kan jag begära av min hyresvärd om det är fel på huset?

Trötthet kan vara ett symtom på dålig innemiljö. Det finns också andra typiska symtom som signalerar brister i innemiljön. Du kan fråga barnläkare om du undrar och du kan även själv läsa mer om typiska symtom på vår hemsida, om hälsoeffekter på TEMA-sidan om Inomhusmiljö och hälsa på OpenSNH. Om du hyr lägenhet och oroar dig för problem med innemiljön bör du i fösta hand tala med hyresvärden om din oro. Sedan kan man få hjälp av Hyresgästföreningen eller kommunens hälso- och miljövårdskontor för att gå vidare.

Läs mer om "hälsoeffekter här: http://www.kominmiljo.eu/halsoeffekter

Måste sova med öppet fönster

Hej, jag besväras av torr hud i ansiktet, torra ögon och torra slemhinnor i näsa och luftvägar. Nästäppa varje natt samt oftast torrastma dessutom.

Misstänker emmisioner , men hur mäta detta . Har gjort mätningar och har inga förhöjda värden på fukt. Tror att syllarna är impregnerade på villan som byggdes 1980. Har en doft inne som vi känner i kläder när vi packar upp resväskan. Anticimex har varit här o kollat o hittar ingenting. Kan vara limmet under "plastmatta övervåningen som är limmat mot spånskiva. Märkte att limmet fortfarande är kladdigt o luktar starkt när jag tog bort lite av mattan i samband med att vi lade in trägolv för några år sedan. Lukten är inte stark , men finns i hela huset o kanske speciellt på övervåningen.

Finns det någon möjlighet att utreda detta. det är ett jättestort bekymmer för oss. Måste sova med öppet fönster då blir mina besvär mindre. Men det är ju svårt när det är minusgrader.

För det första bör du se till att få dina besvär utredda av en läkare. Det kan ju finnas många orsaker till symtomen. Om du får stöd av läkaren för att symtomen kan komma från huset kan du antingen begära hjälp en utredningsfirma (vilket du tydligen gjort utan att man hittat något) eller gå vidare själv enligt en plan för undersökning av innemiljön.

Om du är kunnig på byggnadsteknik kan du få tips via en hemsida för organisationen Swesiaq om hur man ska tänka när man utreder innemiljön. Det innehåller t.ex.: Kolla ventilationen om ni har mekanisk ventilation och justera om det behövs. Ventilationen ska vara tillräcklig och även balanserad. Finns synliga tecken på fuktskada? Tak, väggar, ledningar. Diskutera frågan om lim med en mattläggare.

Sjuk på jobbet

Jag har arbetat på samma ställe i tio år. De sista åren har jag känt mej väldigt trött och huden i ansiktet har stramat när jag varit på jobbet. För några månader sedan upptäckte man att det kommit in vatten utifrån under fönstret, och att det varit så ganska länge. Man tog upp ett hål i väggen och bytte den blöta isoleringen. Nu har jag fått flytta tillbaka men det känns fortfarande lika dant – är det bara jag som inbillar mig?

Första frågan är om fuktskadan blev ordentligt åtgärdad? Du skriver att man bytt den blöta isoleringen, men om annat material var angripet av mögel, till exempel reglar, bytte man det också? Undersökte man att inte golvet också blivit blött eller att vattnet spridit sej på annat sätt? Allt material som varit fuktigt måste vara torrt och allt som varit angripet av mögel måste vara utbytt.

Om skadan är åtgärdad på ett riktigt sätt kan det ändå vara så att du får tillbaka dina besvär när du är i rummet. Det kan vara så att de ämnen du reagerat på har bundit till ”gamla” ytor i rummet som möbler, väggar och golv. Dessa ämnen kommer att fortsätta läcka ut i luften och du torde vara mer känslig för dessa ämnen än den som inte haft besvär vilket gör att du kan reagera på mycket små mängder. Lösningen för dej är att byta rum till ett där du inte är exponerad för de ämnen du reagerat på.

Förutsatt att man åtgärdat källorna till de ämnen du reagerat på kommer halterna i rummet att vara mycket lägre än tidigare. Det bör därför inte vara några problem för någon annan att arbeta i rummet, även om du fortfarande kan uppleva besvär där.

I första hand är det din arbetsgivare som har ansvar. Ditt skyddsombud kan stötta dej och ni bör även kunna få hjälp från företagshälsovård. Den myndighet som har ansvar är arbetsmiljöverket. /Redaktionen KOMIN

Ska arbetsgivaren ordna luftfuktare

Jag har så torr luft på mitt arbete. Ska arbetsgivaren ordna luftfuktare?

Du har rätt i att luften inomhus kan vara väldigt torr, i synnerhet vintertid. Ett bra sätt att hjälpa huden är att använda mjukgörande kräm eller lotion och att smörja läppar. Men ofta är upplevelsen av torr luft ett tecken på dålig luftkvalitet och då är en luftfuktare ingen lösning på problemet. I stället bör man:
• Kolla att ventilationen är tillräcklig.
• Har du skrivare, kopiator eller någon annan föroreningskälla i din närhet? I så fall bör den flyttas till ett eget ventilerat utrymme.
• Finns fuktskador i ditt eller angränsande rum?
• Är det varmt, mer än 24-25 °C, kan det vara lämpligt att sänka temperaturen ett par grader. Ta i stället på dej ett extra plagg om du tycker att det blir kallt.
• Är städningen tillräcklig i förhållande till hur lokalen används?

/Redaktionen KOMIN

Torra ögon och linser

Jag har linser och det funkar i stort sett jättebra, förutom att jag blir så torr i ögonen när jag är på jobbet. Jag sitter mycket vid dator. Hemma har jag inte alls några problem med torrhet i ögonen. Är det datorarbetet som är orsaken eller kan det vara något annat?

Din iakttagelse är säkert riktig och den förklaring man brukar ge är att man blinkar mindre än vanligt när man sitter koncentrerad vid en dator. Då smörjs inte ögat på normalt sätt vilket gör att det är svårt att ha linser. Det drabbar förstås oftare personer som normalt har litet dålig tårfunktion.

En annan aspekt på detta är att ergonomin vid datorarbetet är viktigt. Om vinkeln mellan ögonen och datorn inte är den normala för seende innebär det att en del av ögat som normalt inte är i kontakt med luft blir exponerad. Du bör alltså se till att du sitter i en vinkel mellan ögon och skärm som motsvarar normalt seende.

En ytterligare aspekt att tänka på är belysningen på arbetsplatsen och blänk på skärmen från reflexer från t.ex, fönster.

 

Vad ska man göra när man blivit sjuk av inomhusmiljön

Vad kan man göra för att bli bättre när man väl blivit sjuk av t ex fukt och mögel i ett hus?

Det beror på vilket sätt du blivit sjuk. Vissa symtom och sjukdomar som har med innemiljön att göra kan behandlas, andra inte. Du bör alltså tala med en läkare som har kunskap inom området eller be att få en remiss till sådan. Vi ser ju att många patienter blir bra eller klart bättre med tiden om dom kommer bort ifrån miljön där besvären uppkommit. Frågar man patienter med långvariga symtom brukar de flesta tycka att vistelse ute i "friska" luften är det som lindrar bäst.

Är inte sjuka hus en trendfråga

Är inte sjukahus en trendfråga?

Det korta svaret är nej.

Det finns sedan många år myter om sjuka hus. Vi använder egentligen inte sjuka hus som begrepp eftersom det ger en förenkling av problemet med inneluftens kvalitet. Besvären brukar vi kalla ”ospecifika byggnadsrelaterade symtom”, krångligt men sant. Det vi vill säga med detta är att luftens kvalitet inomhus beror på en mängd orsaker, inte bara huset. Verksamhet i huset, emissioner från folk och apparater av olika slag påverkar också luftkvaliteten. Vi tror att din fråga kan orsakas av att människor gärna tar till sig olika orsaker till ohälsa som råkar vara i fokus för diskussion. Det kan gälla ”sjuka hus” eller ”elkänslighet” eller ”amalgamsjuka” som typiska exempel.

Just när det gäller sambandet mellan inneluftens kvalitet och hälsa finns det dock numera så pass mycket fakta att man inte behöver betrakta det som en ”trendsjukdom” utan verkligt underlag. Din fråga kan kanske kopplas till föreställningen om att ”sjukahus-symtom” i själva verket är psykosomatiska, dvs orsakas av stress. Svaret på den frågan är att ”sjukahus-symtom” precis som en mängd andra hälsoproblem har en koppling till stress i den meningen att stress ökar risken för symtom. Men det räcker inte. För att få symtomen behövs också en exponering för bristande inomhusmiljö.

Tar hyresvärden sitt ansvar

Vi har det dragit och kalla element. När det är värme på så är halva elementet ljummen och det är rått i lägenheten balkongdörren måste man lägga hela kroppstyngden på för att kunna stänga det är dragit efter golvet även vintertid. Vi hyr, man är förkyld men hyrsvärden tycker det är inget å göra.

Det låter som att hyresvärden inte tar sitt ansvar. Om ni är medlem i hyresgästföreningen kan de hjälpa er med hur ni ska gå tillväga. Det går inte att sluta betala hyran. Däremot kan man deponera hyra hos länsstyrelsen Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

För- och nackdelar med självdrag

Vilka fördelar och nackdelar har ventilation genom självdrag?

I självdrags-ventilation skapas luftombytet med temperaturskillnader mellan inomhusluft och utomhusluft. Uteluften sugs in i frånluftsventiler, framförallt placerade i kök och badrum, eftersom inomhusluften är varmare än utomhusluften och därmed också lättare. Den varmare inneluften som är lättare än den kalla stiger uppåt och ut genom frånluftskanalerna.

Om det är det liten skillnad mellan innetemperatur och utetemperatur, liksom på sommaren, kan ventilationen bli för låg, vilket medför att luftkvaliteten blir sämre och skador som fukt och mögel kan uppstå. På vintern då det oftast är stora skillnader i temperaturer kan det bli för mycket ventilation, som orsakar drag och värmeförluster.

Effektiviteten varierar alltså mycket kraftigt då temperaturskillnaderna mellan ute- och inneluft är olika under årstiderna.

Vilket golvmaterial är bäst

Jag skulle vilja veta vilket golvmaterial som är det bästa?

Vi antar att du menar vilka material som avger minst mängd kemikalier. Klinker är det material som avger minst kemikalier. När det gäller plast- och linoleumgolv kan man nog bara få uppgifter via tillverkaren. Den vägen kan man få veta något om vilka nivåer på emissioner (avgivning) som olika material har. Det bör dock påpekas att dessa nivåer inte innebär någon garanti för eventuella hälsoeffekter från kemikalierna.

Problematik kring krypgrunder

Hur kan krypgrunden, även kallad torpargrund, vara en risk för inomhusluftens kvalitet?

Krypgrunden, eller torpargrunden, är en typ av grund där luftrummet under huset bildar ett slutet rum som ventileras med utomhusluft genom ventilationsöppningar i sockeln. Ur fuktsynpunkt är krypgrunden en bättre lösning än golv på mark, men den har även uppvisat orsaka en del bekymmer med mögelväxt och dålig lukt. Om det inomhus råder undertryck kan luft från krypgrunden dras inomhus och där orsaka hälsoproblem och luktbesvär.

Orsaken för mikrobtillväxt i krypgrunden är en kombination av organiskt material och en för hög fukthalt. En gynnsam miljö för mikrobtillväxt är en relativ fuktighet över 70% och en temperatur på 15-20 C.  Krypgrunden kan exponeras av fukt från olika källor, bl.a. 1) ytvatten, om marken lutar mot sockeln eller om takvattnet inte leds bort, 2) markfukt transporteras kapillärt upp i krypgrunden eller 3) på sommaren då det är varmare ute än i kryprummet kan det bildas kondens.

För att undvika mikrobproblem i krypgrunden bör man se till att det i utrymmet inte finns onödig organisk skräp, tex byggskräp och sågspån, och att luftfuktigheten i kryputrymmet hålls låg. Det är viktigt att krypgrunden ventileras ordentligt. Kryputrummer ventileras i allmänhet med uteluft via ventilationsöppningar i sockeln, men kan också ventileras med s.k. självdrag eller maskinellt. 

Fukt i bostaden och vi ska snart få barn

I vårt hyreshus är det ganska mycket fukt. Det luktar fukt. Vi ska snart ha vårt första barn. Vad kan vi göra för att skapa bra möjligheter för vårt barn?

Det första ni ska göra är att diskutera frågan med er hyresvärd så att den kan ta itu med problemet. Det är hyresvärden som har ansvaret för fastigheten och lägenheten som ni hyr. Fukt i hyreshuset är ju något som bör åtgärdas även om hyresvärden bara skulle ha ett snävt ekonomiskt perspektiv. Förhoppningsvis inser hyresvärden detta också och vidtar åtgärder. Skulle det uppstå problem kan ni gå med i hyresgästföreningen för att få hjälp och råd hur ni ska driva frågan. Om hyresvärden brister i underhåll av lägenheten kan man deponera en del av hyran hos länsstyrelsen. Googla på "deponera hyra" och er länsstyrelse så hittar ni information om hur det går till och vart ni ska vända er. Ni kan nog också få råd från hyresgästföreningen. Det här kan ju ta tid och är ni mycket oroliga är vårt råd att överväga byte av bostad.

Indikation på dålig inomhusmiljö

Hej Jag undrar vilka tecken jag ska leta efter om jag oroar mig för min inomhusmiljö?

Om du menar tekniska tecken så bör man i första hand titta efter tecken till fuktskador som missfärgningar av material i tak och väggar eller synliga fukt- och mögelfläckar och mattor som lossnar/bubblar. Avvikande lukt kan vara ett tecken även om det kan vara svårt att värdera just lukt.

Ett tecken som man skrivit om i senare undersökningar är lukt som man kan känna nere vid golvlisterna. Eftersom ventilationens funktion är avgörande för inneluftens kvalitet är det en grundläggande undersökning som alltid bör göras, dvs att kontrollera att flödena är i enlighet med projekteringen av byggnaden. Det kan vara svårt att göra i vissa hus, fram för allt i hus med självdrag. För detta behöver man experthjälp. Det finns normer för ventilation som man kan ta reda på via Boverket och Arbetsmiljöverket.

Formaldehyd i inredningar

Hur gör man om man vill undvika formaldehyd i köksinredningar och garderober? Detta är ett problem som många av oss Doft- och Kemikalieöverkänsliga har. 

Tidigare var detta ett klart problem men sedan det tillkom EU-regler för halten formaldehyd i byggnadsmaterial och inredningar så ska nu halterna vara mycket låga. Vill du helt undvika formaldehyd kan du välja material i solitt trä, plast eller metall. Läs mer om Formaldehyd

Fuktskada - eksem det känns hopplöst

Det luktar "unket" hos oss, kläder allt. Det har droppat in lite varsstans i vårt hus, har haft Anticemex hit mätte luften men han sa att det är jättesvårt att hitta om man har fuktskada?

Det känns ganska hopplöst när han sa så eftersom, jag vet det är något fel med inomhusmiljön hos oss. Jag har eksem i ansikte och vår son torra luftvägar.

Ni bör kontakta ert försäkringsbolag. Beroende på försäkring och typ av skada kan det vara så att de tar ansvar för den. Anticimex är ett utredningsföretag och svaret du refererar förvånar lite. Normalt brukar kunniga byggnadsinsektörer hitta läckorna och skadorna relativt lätt. Ni har ju själva noterat att det droppar in vatten. Att göra mätningar av vilka ämnen som finns i luften är en tveksam metod eftesom det är mycket svårt att tolka mätresultaten.

När det gäller era symtom bör ni uppsöka läkare för att få er symtom undersökta och bedömda. Problem med inomhusluften brukar inte ge eksem utan det torde ha andra orsaker som bör gå att behandla.

 

 


 

 

 

 

Frågor och SVAR - alla undersidor på denna webbsida, eventuellt ankare för frågorna till svaren: http://www.kominmiljo.eu/faq