Publikationer: Byggnad & luftkvalitet, Hälsa, Myndigheter och Checklista & enkäter

Publikationer

Ladda ned wordfil (handbok) om Publikationer: Byggnad & luftkvalitet, Hälsa, Myndigheter och Checklista & enkäter: https://hig.box.com/s/14996qhhv5a34c552aqbcdq1go7n836n

Här finns det samlat intressanta publikationer samt länkar med fokus på inomhusmiljö och hälsa och dess koppling.Om du inte hittar det du söker i använd dig av sökmotorerna nedan.

WHO guidelines approved by the Guidelines Review Committee

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten.

SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

Theseus är ett publikationsarkiv som innehåller examensarbeten och webbpublikationer från yrkeshögskolor i Finland. Arkivet ger fri tillgång till alla publikationer i Theseus i sin helhet. Du kan bläddra bland publikationerna, göra mångsidiga sökningar eller välja en enskild yrkeshögskolas samling.

Yrkeshögskolan Novias publikationsserie är indelad i fem kategorier; rapporter, artiklar, produktioner, läromedel, studerandes arbeten.  I och med att Novia ofta publicerar på svenska har publikationsverksamheten relevans i en nordisk samarbetskontext.

 

 

Publikationer: Byggnad & luftkvalitet, Hälsa, Myndigheter och Checklista & enkäter