Öppna digitala lärresurser

ADDTHIS

Detta tema innehåller flera stödresurser för dig som vill skapa och publicera öppna digitala lärresuser.

I temat Öppna digitala lärresurser så har vi gjort ett urval av inspelade webinars, webbsidor med kortkurser, öppna kurswebbsidor med tips och råd för att använda kostnadsfria s k web2.0-resurser, webbportaler med öppna kurser (MOOCs), filmer om hur du kan spela in föreläsningar och webbplatser för öppna kursböcker samt öppna kurssidor om hur du kan söka, dela, "tagga" och sprida dina öppna lärobjekt.

Vi hoppas att studenter, lärare, bibliotekarier har nytta av temat öppna digitala lärresurser - både för undervisning och självstudier.

Medverkande

Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Luleå Tekniska Universitet, Pentaplus, UR, OER-gruppen inom ITHU, Alma Taawo