Öppna kurser (MOOC)

Öppna kurser - MOOCs

Dessa kurser är helt nätbaserade distanskurser, där man inte behöver ha några formella förkunskaper eller betala några registeringsavgifter.

Öppna kurser eller MOOC betyder Massive Open Online Course. Begreppet Massive hänvisar till att det inte finns någon gräns för hur många som kan gå kursen. Med Open menas att vem som helst kan fullfölja kursen oavsett nationalitet (land), bakgrund eller vilket betyg man har (behörigheter), man behöver inte registrera sig som man gör på en vanlig högskolekurs i Sverige. Det finns ingen avgift att betala - kurserna är alltså avgiftfria. Ofta är kursmaterialet helt öppet, digitalt och kostnadsfritt med upphovsrätt enligt Creative Commons. Med Online så betyder detta allstå att kursen är helt nätbaserad - det du behöver är en dator eller surfplatta, mobiltelefon för att få access till kursen.

Ibland kan det gå  tusental studenter i början på kursen, men alla avslutar inte kurserna.

Läs mer om begreppet MOOC, open courses och open content (Jisc InfoNet, UK)

Hos flera kursanordnare kan du få s k open badges. Detta är en digital symbolbild att du har genomgått kursen. Du kan läsa mer om open bages på http://openbadges.org/about/ och vill du skapa egna open bages så gå till OpenBages.me - en kostnadfri programvara.

<a href="https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/pages/mooccatalog.html">Öppna kurser (MOOCs) - CourseSites</a>

Öppna kurser från Bb CourseSites.