Använda web 2.0-resurser som lärverktyg för skapa lärobjekt

Öppna kursmoduler - om web2.0, lärvektyg och lärobjekt

Självstudiemoduler med instruktioner, övningar för att starta och använda direkt.

Innehåll: Om bloggar, RSS, skärminspelning, bild- och videotjänster, wikis, referenshantering, dela dokument, sociala bokmärkestjänster, sociala nätverkstjänster och podcasting.

 

Taggarskolan är en serie artiklar och steg-för-steg guide för dig som vill lära dig sparar dina digitala referfenser och bokmärken samt märka, dela och beskriva dina webblänkar eller lärobjekt effektiv. Alma Taawo och re:flex som är Folkbildningens nättidning har publicerat artikelserien (2013). Taggning betyder kortfattat att spara ett antal nyckelord för varje artikel/webblänk du sparar och sedan kan du söka i ditt förråd efter, till exempel, alla bokmärken som har fått taggen "distansutbildning" eller "pedagogik".

Det finns flera bokmärkestjänster eller fria webbaserade verktyg referenshanteringsystem på Internet (pdf-fil, från Högskolan i Gävle, 2013)

Använda web 2.0-resurser som lärverktyg för skapa lärobjekt