Öppna böcker

Öppna e-böcker från College Open Textbook Collaborative

Detta konsortium består av 29 utbildning organisationer använder webbplatsen för att främja öppna läroböcker. Böckerna är listade efter ämne. Öppna läroböcker är listade av ämnet på collegeopentextbooks.org. Var förvarnad, vissa av dessa poster är mindre e-läroböcker och mer online-kurser, lektioner och andra digitala resurser.

 Det finns flera webbplatser med framförallt engelska s k open textbooks, se artikeln The Price is Right: 11 Excellent Sites for Free Digital Textbooks, campustechnology.com Webbplatser med öppna kursböcker på svenska finns t ex via www.bookboon.com/se

<a href="http://www.collegeopentextbooks.org/">&Ouml;ppna b&ouml;cker - open textbooks</a>

Webbplats med öppna böcker - ämnesuppdelat