Webinars om öppna lärresurser (inspelade)

<a href="http://oersverige.se/">Öppna digitala lärresurser - inspelade webinars</a>

Nio inspelade webinars. (ca 45 min/webinar)

Webinars från www.oersverige.se

Det här är hemsidan för ett samarbetsprojekt kring öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) som arrangerar nio webbinarier i ämnet fram till september 2013. Varje webinar har ett eget tema:

1. Vad är öppna lärresurser och hur hittar jag dem? 2. Hur får jag använda digitalt material i min undervisning? 3 . Öppet lärande - utmaningar och möjligheter 4. Forskare, skriv för att bli läst! 5. Öppen utbilding - globala utmaningar (webinar på engleska: Open education - global challenges) 6. OER - en fråga om kvalitet (webinar på engelska: OER - a question of quality) 7. Radio som öppen lärresurs 8. OER och det digitala biblioteket 9. Metadata och standarder