Vetenskapsteori och metod (TEMA 2013)

ADDTHIS

Tema Vetenskapsteori och metod innehåller öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram m m.

Du som student och lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt kursmaterial.

Bibliotekarier kan komplettera sina ämnesguider och internetresurser för flera ämnesområden.

Hoppas du får nytta av alla öppna lärresurser.

Medverkande

Luleå Tekniska Universitet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitet, Utbildningsradion (UR), Forskning.se, Sveriges Radio, Högskolan i Jönköping, Umeå universitetsbibliotek, Karlstads universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Malmö Högskola, Uppsala universitet, SVT Öppet arkiv, OAPEN Foundation samt Lunds universitet/DOAJ.org