Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande

<a href="http://dspace.mah.se/handle/2043/12407">Den gode socialvetenskaparen : Vetenskapsteori i vardande</a>

E-bok, 198 sid. Författare: Mikael Stigendal (PDF-fil, Open Access)

Vetenskap har en självskriven plats i det moderna samhället. Men vetenskapen behöver moderniseras och förnyas för att möjliggöra kunskaper om dagens omtumlande värld. Det är kort uttryckt den bärande tanken i denna bok. Vi behöver en vetenskapsteori som öppnar upp för nya problem snarare än stänger till, synliggör snarare än mystifierar, inkluderar snarare än exkluderar. Och som dessutom bejakar fantasi, kreativitet och nyfikenhet och framför allt lusten att skapa.

Boken guidar läsaren genom de mest tongivande skolbildningarna inom vetenskapsteorin och avslutar med ett antal uppmaningar för alla goda socialvetenskapare. Författaren argumenterar genom hela boken kraftfullt för vetenskapens modernisering, men det är upp till läsaren att avgöra om han lyckas!

Boken är skriven för introducerande universitetskurser i metod och vetenskapsteori inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena, men är även angelägen för alla som har ett intresse för hur kunskap skapas och utvecklas i samhället.