Forskningsetik

Forskningsetik - 10 frågor och svar

Det är svårt att tänka sig hur vårt moderna samhälle skulle se ut utan forskning. Forskning ligger bakom den teknik och sjukvård vi tar för given, men ligger också bakom historieböcker och politiska beslut om samhället. Forskning skapar också en mängd olika frågor kring vad som är rätt och fel, om forskningsetik. Hur ska forskning utföras så att man inte skadar den som deltar? Vilken kunskap är värd att forska efter?

Följande frågor besvaras i detta lärobjekt:

1. Vad innebär forskningsetik? 2. Hur har forskningsetiken vuxit fram? 3. Hur ser forskningsetiken ut i världen? 4. Vilka etiska filosofier finns? 5. Vilka etiska principer finns för forskning? 6. Öppenhet eller skydd av känskliga uppgifter: Vad är viktigast? 7. Hur värderar man deltagarnas risk mot forskningens nytta? 8. Hur gör man när informerat samtycke inte kan inhämtas? 9. Hur ska forskningsresultat publiceras? 10. Vem ansvarar för att den forskning som görs är etisk?

<a href="https://hig.app.box.com/s/02ropx9bxqb76nwmq44t8t1n01cpj3d3">Forskningsetik - 10 frågor och svar (E-bok)</a>

Tio webbsidor om Forskningsetik - med 10 frågor och svar från Forskning.se

Forskningsetik, kort historik - föreläsning 

Denna föreläsning av Anders Persson från Luleå tekniska universitet (LTU), är en översikt och kort historik kring ämnet forskningsetik. 

 
<a href="http://vimeo.com/75479528/">Forskningsetik, kort historik - föreläsning</a>

Föreläsning: Video (23 min)

Etisk kontroversiell forskning - föreläsning

Denna föreläsning av Andreas Persson Luleå tekniska universitet (LTU), handlar om etisk kontroversiell forskning, forskningseti, generell problemhantering kring detta kunskapsområde. Flera exempel på kontroversiell forskning tas upp. 

<a href="http://vimeo.com/75479529/">Etisk kontroversiell forskning - föreläsning</a>

Föreläsning: Video (31 min)