Quiz/onlinetest - Frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

 

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=9ae3ebea5f4941838e98b97199bc0028">Frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning - quiz/onlinetest</a><br /><br />

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Ett quiz/online-test med 30 frågor om Bedöma Informationssökning. Testet är helt anonymt (registreras inte av Open SNH) och du får ditt resultat direkt efter du genomfört testet.

Du kan hämta en Badge (kompetenskvitto) efter avslutat test. Villkor är att du tar en skärmdump (skärmbild i wordfil/eller bildfil) på ditt testresultat och sänder till e-postadressen: mbr@hig.se . Du skriver då även in ditt fullständiga namn när du påbörjar ditt test.

 

<a href="https://testing.fiftysneakers.com/login.aspx?a=9b2bd360e751410f8373595ad45882bd">Frågor om Bedöma Informationssökning Del 1 quiz/onlinetest</a>

Quiz/onlinetest med 30 frågor, ca 30 min.

Quiz/onlinetest - Frågor om Vetenskapliga tidskrifter och Informationssökning