Kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande

I takt med den ökade kunskapen om hur vår hjärna fungerar har också frågan om hur vi tänker fått ny aktualitet. Kritiskt tänkande är ett centralt begrepp i den högre utbildningen och bl.a. ett kriterium vid betygsbedömning av studenters examensarbeten.

Läs artiklar om Critical thinking på engelska via tidskriftsdatabasen DOAJ.org (Directory of Open Access Journals).

Läs böcker om Critical thinking i e-boksdatabasen DOAB.org (Directory of Open access Books). 

Om kritiskt tänkande i undervisning och vilka förmågor som krävs för kritiskt tänkande finns på en wiki-webbsida från Uppsala universitet, avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (2009).

Organisationen Criticalthinking.org har flera inspelade föreläsningar på YouTube.

 

<a href="http://www.opensnh.se/files/original/0125cd919bc9f06f092c2cf1eae28df3.pdf">Kritiskt tänkande - en introduktion</a>

Kritiskt tänkande - en introduktion

En kort introduktion till ämnet kritiskt tänkande av Professor Lars Torsten Eriksson vid Högskolan i Gävle. L-T Eriksson har skrivit flera metodböcker och bl a böcker om kritiskt tänkande. Bildspel med ljud, cirka 20 min.

Om Kritiskt tänkande i examensarbetet

I grunden handlar det om förmågan att självständigt reflektera över olika delar i det forskningsprojekt man genomför. Syftet med den här föreläsningen är att ge en introduktion till det kritiska tänkandet i olika moment i den forskningsprocess som leder fram till en examensuppsats.

Begrepp inom filosofi och metod kan du söka och få förklarade via Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Kan du lita på uppslagsverken? En kort film 2:37 min, från Blekinge Tekniska Högskola - Biblioteket/Learning Lab.

 

Några tips på fördjupande litteratur:

Alvesson, M och Sköldberg, K (2008) Tolkning och reflektion, Studentlitteratur

Eriksson, LT (2009) Konstruktivt tänkande, Norstedts

Hansson, SO (2003) Vetenskap och ovetenskap, Norstedts

Hultén, P, Hultman, J och Eriksson, LT (2007) Kritiskt tänkande, Liber

 

<a href="https://connect.sunet.se/p4jrkt172p1/">Kritiskt tänkande i Examensarbetet</a>

Kritiskt tänkande i examensarbetet

En mer genomgående föreläsning kring ämnet kritiskt tänkande av Professor Lars Torsten Eriksson vid Högskolan i Gävle. Inspelad webbföreläsning  med webblänk till Adobe Connect. Skärminspelningsfilm med ljud, cirka 31 min.

Kritiskt tänkande