Kvalitativ metod

Föreläsning: Kvalitativ metod 1

Cecilia Möller, lektor i turismvetenskap vid Karlstads universitet föreläser om kvalitativ metod för C-studenter på turismprogrammet vårterminen 2012.

Föreläsningen innehåller teman kring; Vad är en kvalitativ intervju? Vad är forskarens roll i intervjusituationen och hur analyseras en kvalitatitiv intervju?

<a href="http://film.kau.se/2012/03/21/kvalitativ-metod-del-1">Kvalitativ metod - Del 1</a>

Föreläsning: Kvalitativ metod 1. Film 41 min.

Föreläsning: Kvalitativ metod 2

Cecilia Möller, lektor i turismvetenskap vid Karlstads universitet föreläser om kvalitativ metod för C-studenter på turismprogrammet vårterminen 2012.

Föreläsningen innehåller teman kring; Vad är en kvalitativ intervju? Vad är forskarens roll i intervjusituationen och hur analyseras en kvalitatitiv intervju?

<a href="http://film.kau.se/2012/03/21/kvalitativ-metod-del-2">Kvalitativ metod - Del 2</a>

Föreläsning: Kvalitativ metod 2. Film 42 min.

Hur kan kvalitativ forskning bli trovärdig - föreläsning

Denna föreläsning av Krister Hertting, Luleå tekniska universitet (LTU), handlar om strategier man som forskare kan använda sig av för att stärka en kvalitativ studies överensstämmelse med verkligheten och generaliserbarhet eller tillämpbarhet i andra sammanhang än det specifikt undersökta. 

 
<a href="http://vimeo.com/75480024/">Hur kan kvalitativ forskning bli trovärdig - föreläsning</a>

Föreläsning: Video (13 min)