Öppen offentlig data

Öppen data

Öppen data används till forskning och undersökningar i samhällets tjänst. Webbsidan som producerat på Högskolebiblioteket i Gävle - Learning Center beskriver vad öppen data är, har exempel på databaser och kostnadsfria verktyg för att bearbeta öppen data.

Exempel på öppen offentlig data är: serviceinformation och nöjdhetsundersökningar, miljödata, geodata, trafikdata, befolkningsdata.

Öppen offentlig data tillhandahålls alltså kostnadsfritt och kan användas vid undervisning, studier och forskning.

Öppen data ingår i ett större sammanhang som på engelska benämns som "open science" och det finns öppna kostandsfria nätbaserade kurser s k MOOCs som man kan gå för att lära sig mer om open science och open data, t ex kursen Open Science: An Introduction. Du kan även få mer ingående information och kontakt med andra om open science via denna webbplats: http://www.openingscience.org/ 

<a href="http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Soka/Internetresurser/Oppen-offentlig-data.html">Öppen offentlig data</a>

Webbsida, hos Högskolan i Gävle.