Statistik och datahantering

ADDTHIS

Tema Statistik och datahantering innehåller öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram m m.

Du som student och lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt kursmaterial.

Bibliotekarier kan komplettera sina ämnesguider och internetresurser för flera ämnesområden.

Hoppas du får nytta av alla öppna lärresurser!

(Not: Bannerbild för detta tema: ikoner/bilder tagna ifrån Wikimedia Commons)

Medverkande

UR, SCB, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Factlab, Geogebrainstitut, SLU m fl