Datahantering och visualisering av data

Datahantering och visualisering av data

Det finns flera verktyg och sätt att visualisera data och statistik. 

Informationsgrafik

Exempel på infografik: http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/Visuell%20statistik/infografik.pdf (Anders Ekman, SCB 2013)

 

Geogebra

Ett lärverktyg som används mycket inom undervisning är Geogebra - som är Grafräknaren för funktioner, geometri, algebra, analys, statistik och 3D-matematik! Gå till: http://www.geogebra.org/cms/en/

En resurssida om Geogebra är Svenska GeoGebrainstitutet, som skapades hösten 2010 av Thomas Lingefjärd, Göteborgs Universitet m fl. Institutets mål verkar för en ökad medvetenhet om IKT i matematikundervisningen i allmänhet och dynamisk geometri med GeoGebra i synnerhet. På samma sätt som att en lektion utan algebra inte är en matematiklektion, så är inte heller en kurs utan GeoGebra en kurs i matematik. Gå till: http://www.geogebrainstitut.se/

Webbsidan http://www.geogebra.se/ är även en bra resurs dår du får tips och råd kring Geogebra.


Gapminder

Gapminder icke-kommersiell programvara och organisation som stöder hållbar utveckling samt har som syfta att öka kunskapen och förståelsen för statistik och annan information om social, ekonomisk och miljöutvekling på lokal, nationell och global nivå. Gapminder har även speciella hjälpwebbidor för undervisning och lärare.

Gaminer, gå till: http://www.gapminder.org/

 

Fri och öppen programvara för datahantering

Det finns flera webbsidor som rekommenderar olika programvaror som är t ex med öppen källkod se gärna dessa aktuella webbsidor:

http://www.predictiveanalyticstoday.com/top-free-statistical-software/

http://data-informed.com/5-key-considerations-when-choosing-open-source-statistics-software/

 

 

 

 

Datahantering och visualisering av data