Datajournalistik

<a href="http://datajournalismhandbook.org/">Datajournalism Handbook</a>

Öppen handbok om datajournalistik (eng)

Datajournalistik

Datajournalistik är en form av journalistik som utgår från insamling och analys av data.

The Data Journalism Handbook är en helt öppen e-bok kring grunderna i datajournalistik - en referenshandbok. Klicka på e-bokssymbolen till vänster!

Webbsidan http://datajournalistik.se/ har allt du behöver för komma igång - för att bearbeta och analysera data.

Resursbanken för datajournalistik i Sverige - stödjer utvecklingen av datajournalistik i Sverige. Den byggs upp inom projektet Datajournalistik vid Södertörns högskola i samarbete med medieföretag. Den är till för alla som arbetar med datajournalistik - här finns data och länkar till relevanta dataset, tip-sheets och case som beskriver arbetsmetoder och verktyg samt många exempel på datajournalistik.

Det finns även en blogg om datajournalistik som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan, gå till: http://www.blogg.sh.se/datajournalistik/


På webbsidan OMVÄRLD.se så finns information som t ex SVT Pelj och annat kring datajournalistik:   http://www.omvarld.se/2014/02/datajournalistik/ 

http://nxtmedia.no/kamp-om-prisen-for-datajournalistikk/   - är verksamhet i Norge som intresserar sig för datajournalistik.