DiRT Directory - digital research tools

DiRT Directory aggregates information about digital research tools

 Gå till: http://dirtdirectory.org/

DiRT Directory har många intressanta verktyg som du kan använda i din undervisning, studier och projektarbete men de kan vara svåra att hitta när du verkligen behöver dem. Digital Research Tools (DiRT) är en enkel digital verktygslåda där verktygen har sorterats efter ändamål. Du söker lämpliga verktyg under praktiska rubriker som analysera data, brainstorma, redigera bilder, skapa en skärminspelning, organisera forskningsmaterial, transkribera handskrivna dokument, skriva kollaborativt och många flera.


The DiRT Directory makes it easy for digital humanists and others conducting digital research to find and compare resources ranging from content management systems to music OCR, statistical analysis packages to mindmapping software.

 
Varje verktyg beskrivs kort med länk och information om den senaste uppdateringen. En enkel och praktisk tjänst att lägga till bland dina favoriter.
DiRT Directory - digital research tools