Grundläggande statistik

Grundläggande statistik

Gå till: https://media.medfarm.uu.se/play/sokvideo/statistik

 

Webbsidan vid Medfarm PLAY innehåller följande inspelade videofilmer:

Grundläggande statistik 1 - 4

Kvantitativ analys III - Sambandsanalys

Att hitta offentlig statistik på webben

 

Alla inspelningar är gjorda vid Uppsala universitet.