Öppen offentlig data

<a href="http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Soka/Internetresurser/Oppen-offentlig-data.html">Öppen offentlig data</a>

Webbsida om öppen data

Öppen offentlig data

På denna webbsida så får du veta mer om vad öppen offentlig data (open data) är och vilka verktyg du kan använda i din forskning för serviceinformation och nöjdhetsundersökningar, miljödata, geodata, trafikdata, befolkningsdata m m. Öppen offentlig data tillhandahålls kostnadsfritt och kan användas vid undervisning, studier och forskning.

På webbsidan finns även verktyg för att visualisera och bearbeta data, t ex Nesstar och Tableau.