Miljostatistik.se

Miljöstatistik.se

Gå till: http://www.miljostatistik.se/

Analys av miljöövervakningsdata kan innefatta allt från beskrivande analys med hjälp av grafer, bilder och tabeller till trendanalys med signifikanstester eller analys av ett flertal variabler eller stationer samtidigt. På följande webbsidor presenterar vi ett urval av koncept och metoder som kan vara relevanta, i första hand, när man arbetar med miljöövervakningsdata, men de bör även kunna vara till nytta inom ett större arbetsområde t.ex. vid utvärderingar av Sveriges miljömål.

Vem står bakom Miljöstatistik.se

Webbsidorna Miljöstatistik är ett resultat av ett projekt med bidrag från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. Miljöstatistiker har inom projektet FAMILJ (Ett flödesschema för analys av miljödata) sammanfattat och presenterat ett urval av statistiska metoder som är lämpliga att använda inom miljöövervakningen och liknande arbetsområden (www.miljostatistik.se).  Projektet finansieras av Naturvårdsverket med hjälp av miljöforskningsbidrag.