Intervju med Joakim Malmdin, SCB

<a href="https://connect.sunet.se/p6ucwrv79av/">Statistikkunskaper på högskolenivå - Podcast med SCB</a>

Inspelad intervju 25:45 min

Intervju med Joakim Malmdin på SCB

Intervju med Joakim Malmdin på SCB.se om nyttan av statistikkunskaper på högskole- och universitetsnivå. Frågor som användbara begrepp och kunskaper kring statistik, infografik & visuell statistik, BIG DATA, öppen offtentlig data samt vad är Statitikskolan på SCB.se tas även upp.

Jokim Malmdin, SCB har även skrivit om begreppet öppna offentliga data. Finns att läsa i artikeln på sidan 21 i Qvintensen (pdf-fil ladda hem). Reflektionsfråga: Var det en informativ artikel? Känner du att du håller med? Vad vill du veta mer om öppna data?