Statistikskolan, Artiklar om statistik - SCB

Statistikskolan - artiklar

19 artiklar om statistik, alltifrån undersökning med webbpanel, bortfall i statistiken, vad är statistiskt säkerställt, diagram som presentationsform, hur använda tvärsnitt, medellivslängd, procent och procentenheten, samband och villande jämförelser samt bias och osäkerhet i tolkning av data.

<a href="http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/?RequiredFields=Statistikskolan">Statistikskolan SCB - öppna artiklar</a>

Webbsida med 19 öppna artiklar